Договір оферти

Цей документ (далі – «Оферта») є офіційною публічною пропозицією ФОП Компанець Євгенія Артемівна (код 3367203761)  укласти договір на вказаних нижче умовах (ч. 1 ст. 642 Цивільного кодексу України). Договір укладається між вами (Користувачем сайту https://8k.academy/ або Замовником послуг, які пропонуються на сайті) і нами – компанією ФОП Компанець Євгенія Артемівна (код 3367203761), Виконавець далі.

1. Предмет договору

1.1  Виконавець приймає на себе зобов'язання з надання Замовнику навчально-освітніх послуг, курсів (далі - Послуги).

1.2 Загальна кількість, характеристика, вид і вартість послуг, які буде отримувати Замовник, вказується в обраному ним пакеті участі на сайті https://8k.academy , і є невід'ємною частиною до цього договору.

1.3 Форма надання послуг встановлюється Виконавцем.

1.4 Кожна Сторона гарантує іншій стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладення та виконання цього Договору відповідно до його умов.

1.5 Факт реєстрації користувача на Веб-сайті, є повним і беззастережним акцептом (прийняттям) умов цієї Оферти.

2. Права та обов'язки Виконавця

2.1 Виконавець має право:

2.1.1 Своєчасно та в повному обсязі отримувати оплату за надані послуги, відповідно до інформації на сайті компанії.

2.1.2. Відмінити заняття або змінити графік і програму занять, попередньо повідомивши про це Замовника не пізніше, ніж за одну добу до проведення заняття, в тому числі шляхом розміщення публічної інформації на інтернет-сторінці або інших публічних ресурсах Виконавця. У разі блек ауту ( відсутності інтернету у виконавця в екстрених випадках повідомлення за 1 годину про перенесення на інший час доступними шляхами комунікації.

2.1.3 Припинити надання Послуг у разі порушення Замовником умов оплати.

2.1.4 Не надавати сертифікат про закінчення курсу у разі систематичного (тобто трьох і більше разів) невиконання завдань, передбачених програмою освітнього курсу і невиконання дипломного проекту і домашніх завдань. У такому разі кошти, перераховані за Послуги, не повертаються, а Послуги вважаються наданими.

2.1.5 Виконавець має право утримати 15% від сплаченої суми Замовником, у разі якщо останній повідомив про відмову від навчання менш ніж за 10 календарних днів до початку надання навчально-освітніх послуг.

2.1. 6 Використовувати особисту інформацію Замовника, представлену останнім будь-яким способом, що не суперечить законодавству.

2.2 Виконавець зобов'язується:

2.2.1 Надати Послуги в рамках обраного Курсу відповідно до програми та з термінами, визначеними на Сайті Виконавця.

2.2.2 Своєчасно інформувати Замовника про обставини, що перешкоджають наданню Послуг.

3. Права та обов'язки Замовника

3.1 Замовник має право:

3.1.1 Своєчасно та в повному обсязі отримати Послуги згідно з умовами, викладеними на сайті компанії https://8k.academy/.

3.1.2 Отримати сертифікат про закінчення освітніх курсів Виконавця за умови належного виконання завдань, передбачених програмою освітнього курсу. Належним виконанням завдань вважається успішне виконання не менше 80% домашніх завдань, а також виконана і прийнята представником Виконавця дипломна робота, передбачена програмою освітнього курсу.

3.1.3 Замовник право відмовитися від Послуги протягом чотирнадцяти (14) календарних днів з моменту старту навчання і подати запит на повернення. сума повернення визначається як різниця між загальною вартістю послуг та вартістю фактично наданих послуг.

3.2 Замовник зобов'язується:

3.2.1 Своєчасно і в повному обсязі оплачувати Послуги.

3.2.2 Забезпечувати конфіденційність інформації щодо умов надання Послуг, які надаються за цим Договором.

3.2.3 Не розповсюджувати, не публікувати та не використовувати отриманий від Виконавця матеріал, пов'язаний з наданням Послуг за цим Договором, для надання власних освітніх або консультаційних послуг та не передавати матеріали третім особам.

3.3 Замовник не має права вимагати від Виконавця переведення Замовника з однієї групи в іншу без вагомих на те причин. Під вагомими причинами Виконавець має на увазі (робоче відрядження, тривалістю більше 3-х тижнів, тяжка хвороба Замовника або близького родича, тілесні ушкодження, які спричинили тимчасову непрацездатність Замовника) в такому разі Замовник повинен надати підтверджуючі документи, а саме лікарняний лист та наказ на відрядження), після цього його може бути переведено в іншу групу.

4. Контент

4.1 Користувацький контент

4.1.1 Сервіси дають змогу вам ділитися своїм контентом, таким як домашня робота, тести, іспити, проекти та інші завдання, які ви надсилаєте, у т.ч. повідомленнями, які ви залишаєте на форумах тощо. - все разом - "Користувацький контент", з компанією, лекторами та / або іншими користувачами. Ви зберігаєте всі права на інтелектуальну власність і несете відповідальність за Користувацький контент, яким ви ділитеся.

4.2 Використання Користувацького контенту

4.2.1 У міру створення Користувацького контенту, ви надаєте ФОП Компанець Євгенія Артемівна повністю передану, безкоштовну, безстрокову, субліцензійну, невиключну всесвітню ліцензію на копіювання, розповсюдження, зміну, створення похідних творів, публічне виконання, публічний показ, включно з, але не обмежуючись, через платформи соціальних мереж та/або вебсайт, та/або відео/або рекламні матеріали, та інше використання Користувацького контенту. Ця ліцензія включає в себе відповідне право дозволяти використовувати Користувацький контент партнерам ФОП Компанець Євгенія Артемівна. Ніщо в цих Умовах не обмежує інші законні права, які ФОП Компанець Євгенія Артемівна  може мати на Користувацький контент, наприклад, під іншими ліцензіями. Ми залишаємо за собою право видаляти або змінювати Користувацький контент з будь-якої причини, включно з Користувацьким контентом, який, на нашу думку порушує Умови.

4.3 Контент третіх осіб

4.3.1 Через наші Сервіси ви матимете можливість доступу та/або використання контенту, створеного нашими лекторами, іншими користувачами та/або іншими третіми особами, а також посилання на веб-сайти та сервіси, що підтримуються третіми сторонами. ФОП Компанець Євгенія Артемівна не може гарантувати, що в такому сторонньому контенті, в Сервісах або де-небудь ще, не буде матеріалів, які ви можете порахувати небажаними або іншим чином невідповідними, або такими, що містять шкідливі програми, які можуть завдати шкоди вашому комп'ютеру, мобільного пристрою або будь-яким файлам в ньому. ФОП Компанець Євгенія Артемівна відмовляється від будь-якої відповідальності або зобов'язань, пов'язаних з вашим доступом до використання такого стороннього контенту.

5. Умови надання доступу

5.1 Доступ користувача до послугиі, інформація про який розміщена на Веб-сайті, надається за умови 100% передоплати вартості участі, у порядку та у спосіб, зазначений в цьому Договорі, на Веб-сайті або повідомленні Замовнику іншим чином.

5.2 Участь підтверджується оформленням Заявки, яке полягає у виконанні кінцевої послідовності дій:

(I) натисканням (кліком) на інформаційне вікно обраної послуги,

(II) переходом на сторінку зазначеної послуги на Веб-сайті,

(III) натисканням кнопки «Записатися» (“Відправити заявку” тощо)

(IV) внесенням оплати за участь одним із способів, визначених Виконавцем послуги.

5.3 Доступ до послуги надається Замовнику через надсилання відповідного електронного листа на адресу електронної пошти, зазначену ним під час реєстрації на Веб-сайті, не пізніше ніж за 1 день до початку навчання.

5.4 У разі, якщо після завершення процедури оплати вартості участі в навчанні, але в жодному разі не пізніше дня початку послуги, Замовник з тієї чи іншої причини не отримав Доступ до послуги, йому необхідно звернутися в службу підтримки Компанії за контактним номером телефону Компанії або іншому номеру, зазначеному на Веб-сайті.

5.5 Компанія залишає за собою право анулювати участь Замовника в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі в послузі третім особам, в тому числі через публікації у відкритому доступі індивідуального посилання (URL) для участі Замовника на навчанні, поширення Користувачем інформації та матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в послузі. Використання інформації та матеріалів допускається тільки в особистих цілях і для особистого користування Замовника. Доступ Замовника для участі в послузі забезпечується не більше ніж для одного глядача за кожним індивідуальним посиланням.

6. Вартість послуг та порядок розрахунків

6.1 Розрахунки за надання Замовнику платних послуг доступих на Веб-сайті, здійснюються безпосередньо між Замовником і Виконавцем

6.2 Загальна вартість послуг, наданих за цим Договором, встановлюється на сайті компанії https://8k.academy/

6.3 У разі пропуску Замовником занять, внесена оплата поверненню не підлягає.

6.4 Замовники-нерезиденти здійснюють оплату у валюті, відповідно до виставленого Виконавцем рахунком. Будь-які банківські комісії, що стягуються обслуговуючим Замовником банком або банками-кореспондентами, сплачуються Замовником

6.5 Спосіб оплати визначається Виконавцем і доводиться до відома Замовника через надсилання електронного повідомлення або іншим обраним способом..

6.6 Після вибору та підтвердження методу оплати, Замовник надає згоду на авторизацію Компанії / Виконавця/ Платіжної системи на здійснення списання повної вартості участі з його вказаної платіжної картки / банківського рахунку. Це включає в себе суму за участь у послузі, вказану на Веб-Сайті, а також додаткові комісійні, націнки за переказ коштів, можливі конвертації валют та різницю в курсі, що застосовуються до оплати.

6.7 Виконавець може вимагати від Користувача надання банківської виписки для розгляду фінансових суперечок, які виникли внаслідок оплати вартості участі в навчанні.

7. Строк дії Договору

7.1 Цей Договір набуває чинності з моменту внесення оплати та діє протягом строку надання Послуг, визначених програмою навчального курсу.

7.2 Договір не може бути достроково припинений за винятком випадків прямо передбачених цим Договором або чинним законодавством України.

8. Права інтелектуальної власності

Навчально-освітній курс проводитиметься через навчально-освітню онлайн платформу. Під навчально-освітньою онлайн платформою Сторони розуміють весь комплекс навчально-освітніх матеріалів, курси фахових викладачів, теоретичні та практичні заняття, а також інші інформаційні ресурси, що використовуються Виконавцем та надаються Замовнику з метою виконання умов цього Договору. Усі інформаційні ресурси, зазначені в цьому пункті, є об'єктами інтелектуальної власності Виконавця.

9. Форс-мажорні обставини

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили (форс-мажор), що не існували під час укладення договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

9.2 Сторона, яка не може виконувати зобов'язання за цим Договором внаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 10 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим на це органом.

10. Інформація про Компанію

ФОП Компанець Євгенія Артемівна
Україна, 01103, місто Київ, вул. Німанська, будинок 3
Ідентифікаційний код 3367203761